Algemeen

Wat is speelplein WESP?

Ben je tussen 4 en 15 jaar oud? Dan bezorgt het WEtterse SPeelplein 'WESP' je een spetterende zomervakantie! Elke speelpleindag kan je bij ons spelen, ravotten, bouwen, knutselen en je helemaal uitleven. Onze animatoren staan te springen om je een leuke tijd te bezorgen. 

Werking

Speelplein WESP werkt met drie leeftijdsgroepen:

  • kleuters: 4 t/m 6 jaar
  • middenplein: 7 t/m 12 jaar
  • tieners: 13 t/m 15 jaar

Elke groep heeft een eigen ingekleed lokaal, begeleiding en materiaal op hun speelniveau. Zo creëren de animatoren voor elke leeftijd een aangepaste speelsfeer.


Speelplein WESP biedt animatie, activiteiten en open speelaanbod. De dag start met een animatie. Kinderen mogen daarna kiezen of ze deelnemen aan de activiteiten of zich uitleven tijdens het vrij spel. Ze kunnen spelen in de zandbak, bouwen in de bouwhoek, springen op de trampolines, en nog veel meer. Op het einde van elke speeldag willen we tevreden kunnen zeggen dat er weer 'Goe gespeeld' is!

Organisatie

Speelplein WESP is een gemeentelijke werking, maar de organisatie ervan ligt grotendeels in handen van vrijwilligers. De voorzittersgroep komt elke maand  samen om de komende zomer voor te bereiden. Ook zorgen ze voor de jaarwerking. Naast de voorzittersgroep zijn er groepsraden. Alle animatoren zijn hier welkom om de zomer voor te bereiden. Ook kunnen zij zich engageren voor één speelpleinproject. Na elke speelpleinzomer zijn we op zoek naar enthousiaste animatoren die zich nog extra voor het speelplein willen inzetten in het bestuur of werkgroepen. Geïnteresseerd? Laat iets weten aan de jeugddienst.

Animatoren speelplein WESP

Een dag op speelplein WESP

Elke speelpleindag verloopt volgens de volgende planning:

07.30 - 08.00 uurVooropvang
07.30 - 09.30 uurInschrijven
09.30 - 12.00 uurAnimatie, activiteiten of open speelaanbod
12.00 - 13.30 uurMiddagpauze en vrij spelen
13.30 - 17.00 uurAnimatie, activiteiten of open speelaanbod
17.00 - 18.00 uurNaopvang

Je kunt kinderen brengen van 07.30 uur tot 09.30 uur. Ophalen kan vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur. In de voormiddag eten we ook een tussendoortje dat kinderen van thuis meenemen. Tijdens de middagpauze eten kinderen de boterhammen die ze van thuis meebrengen. In de namiddag voorzien wij een tussendoortje.

De planning kan soms veranderen, bijvoorbeeld als we op uitstap gaan. Kijk alvast eens op de kalender om te zien waar we naartoe gaan.

Inclusief speelplein

Speelplein WESP is een inclusief speelplein. Onze animatoren hebben speciale aandacht voor kinderen met een beperking, zodat ook zij een topzomer beleven. De animatoren zijn hiervoor opgeleid. Ook taalachterstand of financiële drempels vormen geen belemmering. Neem op voorhand contact op met de jeugddienst (jeugddienst@wetteren.be) om de mogelijkheden te overlopen.