Terugbetaling cursus

Er zijn heel wat cursussen die het onze vrijwilligers en jeugdwerkers kunnen en moeten volgen, maar deze cursussen zijn vaak niet voor niets. Om in deze kosten tegemoet te komen, betaalt de gemeente een deel van de prijs terug. Hiervoor kan je via onderstaande knop een aanvraag indienen met daarbij het bewijs van de cursus die je hebt gevold. Het is belangrijk dat op dit bewijs de datum van de cursus staat, maar ook de betaalde prijs en de verantwoordelijke.  Er zijn twee deadlines om een aanvraag in te dienen: 30 april en 31 oktober. Een bewijs van deelname mag maximaal 2 jaar oud zijn. Na deze deadlines wordt het subsidiebedrag verdeeld en krijg je een deel terugbetaald.

Normaal gesproken krijg je 50% van de kosten van je cursus terug, met een maximum van 200 euro. Mochten er te veel aanvragen zijn ingediend om dit bedrag terug te betalen, wordt het beschikbare budget over alle aanvragen verdeeld. 

Het reglement rond de terugbetaling van kadervorming vind je hier.

Vraag je terugbetaling aan

Meer weten?