Animatoren

De speelpleinwerking wordt begeleid door een gemotiveerde groep animatoren. Jij kan hier ook bij horen!  Als je animator of stagiaire bent, verwachten we van je dat je kinderen begeleidt en volop meespeelt!

Als animator ben je óf in het bezit van een attest 'animator in het jeugdwerk' óf in opleiding om dat attest te behalen. Als animator en stagiair krijg je een vrijwilligersvergoeding. Elke dag zijn er ook een aantal hoofdanimatoren aangesteld die de dag coördineren.

Contact