Praktische info

 

Waar

Het speelplein zal in 2020 doorgaan op twee locaties: de huidige locatie van het speelplein (Massemsesteenweg 56a) en school De Meiroos (Meidoornlaan 57).

Let op: Ben je ingeschreven voor de Meiroos of wil je je kind daar inschrijven? Dan mag je je kind gelijk daar afzetten en aanmelden.

Wanneer

De data van het speelplein wijzigen niet. Het speelplein start op maandag 6 juli 2020 en eindigt op woensdag 26 augustus 2020.

Uren

De uren wijzigen niet.

Het speelplein is open van 08.00 tot 17.00 uur. Afzetten kan tot 09.30 uur en ophalen vanaf 16.30 uur.
Van 07.30 tot 08.00 uur is er vooropvang, van 17.00 tot 18.00 uur naopvang. Dit is bij de prijs inbegrepen.

Voor wie 

Geboortejaar 2014 – 2016 (kleuters)
Geboortejaar 2008 – 2013 (middenplein)
Geboortejaar 2005 – 2007 (tieners)

Ieder jaar wordt het speelplein ingedeeld in drie grote groepen: kleuters, middenplein en tieners. Deze zomer zullen er bubbels gecreëerd worden van maximum 50 kinderen en animatoren. Per bubbel is er dus plaats voor 45 kinderen. Er zijn zes bubbels:

-          De blauwe bubbel kleuters 1 (locatie: Dassenveld)

-          De groene bubbel kleuters 2 (locatie: De Meiroos)

-          De gele bubbel middenplein 1 (locatie: Dassenveld)

-          De rode bubbel middenplein 2 (locatie: Dassenveld)

-          De paarse bubbel middenplein 3 (locatie: Dassenveld)

-          De oranje bubbel tieners 1 (locatie: De Meiroos)

 

Ziekte en risicogroepen

Iedereen mag naar het speelplein komen, als dat veilig kan. De voorwaarden: 

  • Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag je kind naar het speelplein komen als ouders en de huisarts toestemming geven. Twijfel je of je kind tot een risicogroep hoort? Neem dan contact op met de jeugddienst.
  • Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de speelpleindag? Dan mag je niet deelnemen. Wanneer een kind ziek wordt tijdens het speelplein, vragen we ouders om hun kind zo snel mogelijk op te halen.

We rekenen op de medewerking en eerlijkheid van ouders en kind om deze regel na te komen en zo de gezondheid van anderen niet in gevaar te brengen.

Inclusief speelplein

Speelplein WESP blijft ook tijdens deze maatregelen een inclusief speelplein. Onze animatoren hebben speciale aandacht voor kinderen met een beperking, zodat ook zij een topzomer beleven. De animatoren zijn hiervoor opgeleid. Ook taalachterstand of financiële drempels vormen geen belemmering. Neem op voorhand contact op met de jeugddienst (jeugddienst@wetteren.be) om de mogelijkheden te overlopen.

UiTpas

Je kunt twee verschillende UiTpassen gebruiken: met of zonder kansentarief.

Mensen met een beperkt inkomen hebben recht op een UiTpas met kansentarief. Met deze pas betaal je per dag 1,50 euro voor het speelplein. Denk je dat je in aanmerking komt voor het kansentarief? Ga dan zeker langs bij het Sociaal Huis. Daar bekijken ze samen met jou de mogelijkheden en berekenen ze of je in aanmerking komt.

Met een UiTpas zonder kansentarief kun je punten sparen. Deze punten kunnen tijdens de zomer ingewisseld worden voor een gratis dag speelplein voor één kind. 

Via deze link lees je alles over de UiTPas.

Fiscale attesten

Je kunt de onkosten voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van je belastbaar inkomen. Deze uitgaven kun je dus aftrekken van de belastingen (met een maximum van 11,20 euro per dag). Ook de kosten van speelpleinwerking kun je hiervoor indienen.

Om deze onkosten in te brengen, heb je een fiscaal attest nodig. De gemeente stuurt elk jaar via het inschrijfsysteem de fiscale attesten op via mail of post. Je kunt zelf aangeven wat je voorkeur is. Zodra je een fiscaal attest ontvangen hebt, vul je op je belastingbrief bij het vakje 'aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar' het totaal fiscaal aftrekbare bedrag in en voeg je het attest bij je belastingbrief.

Tegemoetkoming mutualiteit

Verschillende mutualiteiten bieden een tegemoetkoming in de kosten van speelpleinwerking. De terugbetaling wisselt per mutualiteit. De gemeente stuurt deze attesten na de zomer op via het inschrijfsysteem.

De weg naar het middelplein op Speelplein WESP

Meer weten?